Wyjazd do kina Zorza

15 listopada 2018 roku Samorząd Uczniowski zorganizował wyjazd uczniów z klas IV – VIII na seans filmowy do kina Zorzy w Chełmie na film „ Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa”, który przeniósł nas w świat magii i czarów. Kolejną atrakcją było zwiedzanie „Muzeum Ziemi Chełmskiej”. Dział etnografii przygotował wystawę „Aborygeni Australii” podziwialiśmy ich dzieła malarskie i poznaliśmy ich styl życia. W dziale archeologii mogliśmy powrócić do przeszłości i poznać dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego. Zostaliśmy oprowadzeni po wystawach archeologicznych takich jak: zbieractwo, myślistwo, rybołówstwo, uprawa roli, garncarstwo, wnętrza domów, tkactwo i sztuka ludowa.

Czytaj dalej

Warto być Polakiem…

Warto być Polakiem…

„Cieszę się, że jest pełna sala młodych ludzi, którzy przystępują do testu, który ma ogromne znaczenie w stulecie odzyskania niepodległości. Cieszę się, że tak tłumnie przystąpiliście, bo to oznacza, że jesteście przekonani wewnętrznie, że warto być Polakiem. To jest tak naturalne, tak normalne, dokładnie tak, jak nasze nazwiska, które nosimy. Tylko straszne doświadczenia życiowe mogłyby sprawić, że ktoś mógłby się wstydzić tego, kim jest „– takimi słowami zostaliśmy powitani przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka podczas rozpoczęcia konkursu Kuriera Lubelskiego z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

Czytaj dalej

Konkurs w Teresinie

8 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Teresinie już po raz dziesiąty odbył się Gminny konkurs „Moja Mała Ojczyzna”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Naszą szkołę reprezentowały: Renata Kogut z klasy VI, Lena Połajdowicz z klasy VIII i Kinga Oszust z klasy VIII. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu dotyczącego gminy Leśniowice i miejscowości znajdujących się na jej terenie. Poziom był wysoki, rywalizacja wyrównana. Po zliczeniu punktów jury przyznało I miejsce uczniowi z Teresina, II miejsce zajęła Lena Połajdowicz, trzecie natomiast Kinga Oszust. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, gratulujemy naszym uczennicom.

Czytaj dalej

Projekt Krokus

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. Co rok rośnie liczba uczestników tego niezwykłego przedsięwzięcia. W ramach Projektu Krokus uczniowie naszej szkoły 19 października 2018 roku sadzili cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedziły zajęcia, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.

Czytaj dalej

Bicie rekordu resuscytacji

Nasza szkoła wzięła udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Małgorzata Romańczuk, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy VIII, VII i VI, którzy przygotowali kabaret.

Czytaj dalej

Teatr Młodego Pokolenia

W dniu 8 października 2018 roku mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt.:
„Balladyna” Juliusza Słowackiego, zaprezentowany przez aktorów Teatru Młodego
Pokolenia z Białegostoku.Uczniowie podziwiali grę aktorów, rekwizyty oraz muzykę.
Przedstawienie było oryginalną lekcją literatury i w ciekawy sposób przybliżyło widzom
atmosferę dramatu, gdzie funkcjonuje jednocześnie dobro i zło.

Czytaj dalej