Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Dnia 3 października 2018 r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, z wydziału Prewencji Kryminalnej, panią mł. asp. Agnieszką Koszuk-Janicką. Tematem spotkania była: „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”, takie jak popełnianie przestępstw typu: kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego, brak szacunku dla nauczyciela i nie wykonywanie jego poleceń, znęcanie się nad kolegami, cyberprzemoc, używanie papierosów, alkoholu i środków psychoaktywnych. Uczniowie klas 0-8 poznali aktualne konsekwencje jakie mogą grozić osobom, które ukończyły 13 lat za nieprzestrzeganie prawa, oraz konsekwencje w przyszłości, związane np.: z poszukiwaniem pracy, do której potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności.

Dodaj komentarz