Warto być Polakiem…

Warto być Polakiem…

„Cieszę się, że jest pełna sala młodych ludzi, którzy przystępują do testu, który ma ogromne znaczenie w stulecie odzyskania niepodległości. Cieszę się, że tak tłumnie przystąpiliście, bo to oznacza, że jesteście przekonani wewnętrznie, że warto być Polakiem. To jest tak naturalne, tak normalne, dokładnie tak, jak nasze nazwiska, które nosimy. Tylko straszne doświadczenia życiowe mogłyby sprawić, że ktoś mógłby się wstydzić tego, kim jest „– takimi słowami zostaliśmy powitani przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka podczas rozpoczęcia konkursu Kuriera Lubelskiego z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

Celem konkursu jest budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, a także popularyzowanie tematyki historycznej, a w szczególności związanej z okresem walki oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego rodzaju testy służą podnoszeniu poziomu wiedzy historycznej, pogłębianiu i umacnianiu postawy patriotyzmu, jak i również uświadamianiu młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. 

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem wojewody lubelskiego i był adresowany do uczniów ze szkół z terenu województwa lubelskiego w trzech kategoriach: uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych; uczniów 3 klas gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Do testów przystąpiło ponad tysiąc uczniów z 376 szkół z całej Lubelszczyzny.

Finał miał formę testu jednokrotnego wyboru. Uczestnicy otrzymali specjalne urządzenia za pomocą których mogli podać swoją odpowiedź. Pytanie wyświetlało się na ekranie i było widoczne przez 30 sekund, uczestnicy mieli tyle samo czasu na oddanie odpowiedzi.

 

Naszą szkołę w  Konkursie reprezentowały Martyna Pilipczuk, Nikola Prucnal oraz Aleksandra Wawryniuk.

Dodaj komentarz