Konkurs w Teresinie

8 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Teresinie już po raz dziesiąty odbył się Gminny konkurs „Moja Mała Ojczyzna”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Naszą szkołę reprezentowały: Renata Kogut z klasy VI, Lena Połajdowicz z klasy VIII i Kinga Oszust z klasy VIII. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu dotyczącego gminy Leśniowice i miejscowości znajdujących się na jej terenie. Poziom był wysoki, rywalizacja wyrównana. Po zliczeniu punktów jury przyznało I miejsce uczniowi z Teresina, II miejsce zajęła Lena Połajdowicz, trzecie natomiast Kinga Oszust. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, gratulujemy naszym uczennicom.

Continue reading “Konkurs w Teresinie” »

Projekt Krokus

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. Co rok rośnie liczba uczestników tego niezwykłego przedsięwzięcia. W ramach Projektu Krokus uczniowie naszej szkoły 19 października 2018 roku sadzili cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedziły zajęcia, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.

Continue reading “Projekt Krokus” »

Bicie rekordu resuscytacji

Nasza szkoła wzięła udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.

Continue reading “Bicie rekordu resuscytacji” »

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Małgorzata Romańczuk, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy VIII, VII i VI, którzy przygotowali kabaret.

Continue reading “Dzień Edukacji Narodowej” »

Teatr Młodego Pokolenia

W dniu 8 października 2018 roku mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt.:
„Balladyna” Juliusza Słowackiego, zaprezentowany przez aktorów Teatru Młodego
Pokolenia z Białegostoku.Uczniowie podziwiali grę aktorów, rekwizyty oraz muzykę.
Przedstawienie było oryginalną lekcją literatury i w ciekawy sposób przybliżyło widzom
atmosferę dramatu, gdzie funkcjonuje jednocześnie dobro i zło.

Continue reading “Teatr Młodego Pokolenia” »

Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka

Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, bowiem Sejm 13 września 2013r. przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci i przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 

Continue reading “Dzień Przedszkolaka” »

Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Dnia 3 października 2018 r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, z wydziału Prewencji Kryminalnej, panią mł. asp. Agnieszką Koszuk-Janicką. Tematem spotkania była: „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”, takie jak popełnianie przestępstw typu: kradzież, nierealizowanie obowiązku szkolnego, brak szacunku dla nauczyciela i nie wykonywanie jego poleceń, znęcanie się nad kolegami, cyberprzemoc, używanie papierosów, alkoholu i środków psychoaktywnych. Uczniowie klas 0-8 poznali aktualne konsekwencje jakie mogą grozić osobom, które ukończyły 13 lat za nieprzestrzeganie prawa, oraz konsekwencje w przyszłości, związane np.: z poszukiwaniem pracy, do której potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności.

Continue reading “Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie” »

Dzień Chłopaka

W dniu 28 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka Pieczonego Ziemniaka. Samorząd Uczniowski, którym w tym dniu zarządzały  dziewczyny, przygotował dla chłopców szereg niespodzianek. W konkursach bardzo chętnie brali udział uczniowie z klas 0 – VIII. Uczennice sprawdziły czy nasi panowie potrafią: wiązać krawaty, odgadywać nazwy damskich przedmiotów, zaplatać warkocz. Zwycięzcy otrzymali nagrody, ufundowane przez Pana Jarka Tarajko- właściciela sklepu Groszek w Leśniowicach. Następnie wspólnie piekliśmy smaczne kiełbaski i próbowaliśmy pieczonych ziemniaków z ogniska. Dzień upłynął w miłej atmosferze, wspólnej zabawie i integracji.

Continue reading “Dzień Chłopaka” »

Sprzątanie Świata

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! W piątek 21 września, uczniowie naszej szkoły biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” zbierali śmieci, znajdujące się w naszej okolicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów klas 0-VIII nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone do wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszej Matki Ziemi. Przypomnieli sobie także jak należy segregować odpady.Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Continue reading “Sprzątanie Świata” »