Historia szkoły

Rys historyczny

Dzieje Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach sięgają odległych czasów. Pierwsza szkoła powszechna w tej miejscowości powstała w 1916 roku. Została zawarta przez Radę Szkolną gminy Rakołupy. Decyzja ta została przychylnie przyjęta przez szkolne, okupacyjne władze austriackie. W październiku 1917 roku w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki placówka otrzymała nazwę „Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki”. Otrzymała także sztandar, który został ufundowany przez okolicznych mieszkańców, opatrzony napisem „Bohater narodowy Tadeusz Kościuszko”. Na nim miała wzorować się młodzież uczęszczająca do szkoły. Sztandar szkoły zaginął w czasie wojny w nieznanych nikomu okolicznościach. W pierwszym roku działalności szkoła miała charakter jednoklasowy. Przez dwa lata nauczycielką była pani Zofia Wąsowska. W roku szkolnym 1923/1924 w szkole uczyło już dwóch nauczycieli. Od początku szkoła borykała się z ciężkimi warunkami lokalowymi, gdyż nie posiadała własnego budynku. W okresie międzywojennym placówka mieściła się w czterech budynkach, wynajętych u gospodarzy na wsi. Od 1922 roku datuje się początek szkoły dwuklasowej, a od 1930 roku była to szkoła pięcioklasowa. W 1936 roku funkcjonowała już szkoła siedmioklasowa. W 1925 roku uczęszczało do niej 164 dzieci z: Leśniowic, Janówki, folwarku Leśniowice, folwarku Wierzbica, folwarku Emilin i z Politówki. W 1930 roku uczyło się w szkole 240 uczniów, a w roku szkolnym 1936/1937 było 6 klas i uczęszczało aż 280 dzieci. Z uwagi na wzrastającą liczbę dzieci w placówce i trudne warunki nauki oraz pracy rozpoczęto w 1954 roku budowę nowego budynku. Budowę zakończono w 1956 roku. 27 października 1956 roku odbył się pożegnalny apel przy starej szkole. Wszystkie klasy upamiętniły ten dzień wspólnym, pamiątkowym zdjęciem. W tym też roku kierownikiem placówki został pan Tadeusz Marczuk. Szkoła w Leśniowicach przetrwała trudne czasy wojny i po wyzwoleniu mieściła się w pięciu lokalach. Z uwagi na wzrastającą liczbę dzieci w szkole i trudne warunki nauki oraz pracy, w 1954 roku dzięki staraniom kierownika szkoły Pana Kozdrója, rozpoczęto budowę nowego budynku. Budowę szkoły zakończono i oddano do użytku 28 października 1956 roku.

Zdjęcie 1. Budynek nowej szkoły 1965 rok

Zdjęcie 2. Absolwenci szkoły wraz z gronem nauczycielskim rok szkolny 1964/65

W latach 1976- 1986 szkoła była Gminną Szkołą Zbiorczą. Na przestrzeni lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach zdobyli szereg osiągnięć w konkursach, olimpiadach. Mieli osiągnięcia zarówno sportowe jak i artystyczne. Szkoła wychowała wiele pokoleń wspaniałych ludzi, którzy swą wiedzą, mądrością i wytrwałością służą innym.

Zdjęcie 3. Uczniowie klasy II z wychowawczynią Barbarą Furmaniuk 1980 r.

Od roku szkolnego 1999/2000 placówka jest sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym sześciolatków. 9 czerwca 2002 roku miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Leśniowicach, corocznie tego dnia obchodzona jest uroczystość Dnia Patrona Szkoły.

Zdjęcie 4. Budynek szkoły 2002 rok

Charakterystyka budynku

Powierzchnia działki jaką zajmuje szkoła to 2,4 ha. Dwupiętrowy budynek szkoły ma powierzchnię 871m², jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Otoczony jest pasami zieleni, na których rosną drzewa i ozdobne krzewy oraz skalniaki.

Zdjęcie 5. Widok przed budynkiem szkoły

Budynek ogrzewany jest nowoczesną kotłownią gazową. W 2006 roku przeprowadzony został kapitalny remont budynku, wymienione zostały wszystkie okna i drzwi, budynek został ocieplony, położono nową, estetyczną elewację. Teren wokół szkoły wyłożony jest kostką. Sale lekcyjne oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. Klasy są estetyczne, funkcjonalne i utrzymane w czystości. Do dyspozycji uczniów jest 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa i multimedialna. Każda klasa ma swoją salę, w której uczy się przez trzy lata. W szkole są dwa obszerne korytarze, na których ścianach gromadzone są osiągnięcia uczniów, dyplomy, puchary oraz gazetki ,,z życia szkoły’’.

Zdjęcie 6. Tablica prezentująca wydarzenia z życia szkoły.

Zdjęcie 7. Spotkanie nauczycieli i nauczycieli emerytów z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2008 rok

Kolejni dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Leśniowicach to:

Pan Bolesław Skibiński (1962-1971);

Pan Lucjan Walenciuk (1971-1975);

Pan Stanisław Sarzyński (1975-1976);

Pan Edward Kotowski (1976-1980);

Pan Mieczysław Zosiuk (1984-1986);

Pan Mirosław Parka (1986-1992);

Pan Ryszard Jagnicki (1992-1995);

Pani Barbara Jamróz (1995-2003).

Od 2003 roku do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Małgorzata Romańczuk. Kadra pedagogiczna systematycznie bierze udział w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz potrzebami szkoły. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, na korytarzach przed lekcjami i w czasie przerw prowadzone są dyżury nauczycieli zgodnie z harmonogramem i regulaminem. Do pomocy dyżurującym nauczycielom włączony jest pracownik z programu ,,Bezpieczna szkoła”. W szkole powołany został koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice uczniów na bieżąco są informowani o zachowaniu ich dzieci w szkole.