Kalendarz uroczystości szkolnych

Kalendarz imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej w Leśniowicach

rok szkolny 2018/19:

l.p.

Uroczystość

Termin

Odpowiedzialni

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018r. Dyrektor
2. Narodowe Czytanie 8 września 2018r. Monika Krajewska
3. Dzień Przedszkolaka 20 września 2018r. Beata Miszczak

4.

Dzień Chłopaka

Dzień pieczonego ziemniaka

28 września 2018r. Agata Ścibak

Monika Krajewska

Katarzyna Kamińska

5.

Spotkanie z policjantem Wrzesień 2018r. Wychowawcy klas 0 – III

Katarzyna Niebrzydowska

6.

Konkursy przedmiotowe Październik 2018r. Monika Krajewska

Katarzyna Niebrzydowska

Katarzyna Kamińska

Edyta Tarajko

7.

Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018r. Agata Ścibak

Monika Krajewska

8.

Spotkanie z jesienią i oddziałem przedszkolnym Jesień 2018r. Beata Miszczak

9.

Pasowanie na ucznia kl.I Październik 2018r. Halina Staniuk

10.

Gminny Konkurs Fotograficzny Październik 2018r. Monika Krajewska

Agata Ścibak

11.

Święto Niepodległości 9 listopada 2018r. Katarzyna Kamińska

Elżbieta Zielińska

12.

Andrzejki 29 listopada 2018r. Samorząd uczniowski

Wychowawcy klas

13.

Mikołajki 6 grudnia 2018r. Elżbieta Zielińska

Grzegorz Skrzypa

Wychowawcy klas

14.

Gminny Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa” Grudzień 2018r. Agata Ścibak

Monika Krajewska

Agnieszka Romańczuk

15.

Jasełka 21 grudnia 2018r. Agata Ścibak

Bernadeta Sołtys Ks.Grzegorz Zając

16.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Styczeń 2019r. Ewa Nafalska

Wszyscy nauczyciele

17.

Dzień Babci i Dziadka 22 stycznia 2019r. Wychowawcy klas 0 – III

18.

Zabawa choinkowa Luty 2019r. Wychowawcy klas

Rada Rodziców

19.

Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019r. Wszyscy nauczyciele

20.

Dzień Kobiet 8 marca 2019r. Samorząd uczniowski

21.

Konkurs piosenki w języku angielskim 15 marca 2019r. Monika Jaworska

22.

Powitanie wiosny 21 marca 2019r. Samorząd uczniowski

23.

Egzamin klasy VIII 15 – 16 – 17 kwietnia 2019r. Dyrektor

Wychowawca kl.VIII

Nauczyciele języka polskiego , matematyki i języka obcego

24.

Gminny Konkurs „Palma i Pisanka Wielkanocna” Kwiecień 2019r. Agata Ścibak

Bernadeta Sołtys

Monika Krajewska

25.

Dzień Ziemi 29/30 kwietnia 2019r. Ewa Nafalska Zalewa

26.

Gminny Turniej Piłki Nożnej Maj 2019r. Grzegorz Skrzypa

27.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 6 maja 2019r. Katarzyna Kamińska

Edyta Tarajko

28.

Dzień Matki i Ojca 28 maja 2019r. Wychowawcy klas 0 – III

29.

Dzień Dziecka

Święto Sportu

Czerwiec 2019r. Wszyscy nauczyciele

Dyrektor

30.

Dzień Patrona, Święto Szkoły 10 czerwca 2019r. Monika Krajewska Katarzyna Kamińska

31.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 24 czerwca 2019r. Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Ponadto w ciągu roku szkolnego odbędzie się szereg konkursów o charakterze przedmiotowym, sportowym i artystycznym, uczniowie wezmą udział w wycieczkach, rajdach, turniejach i innych imprezach, które wynikną w trakcie roku szkolnego 2018/2019.