Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 18 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 14.00.

 

POMOŻEMY TOBIE- POMOŻEMY TWOJEMU DZIECKU

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Celem zajęć Świetlicy jest:

-pomoc w pełnym rozwoju psychospołecznym dziecka, w kształtowaniu zachowań prospołecznych;

-wsparcie w wypełnianiu podstawowych obowiązków szkolnych;

-wsparcie w budowaniu i podtrzymywaniu właściwych relacji z grupą rówieśniczą, rodzicami i nauczycielami,

-pomoc w zrozumieniu konsekwencji wszelkich uzależnień;

-kształtowanie w dzieciach nawyku zdrowego stylu życia.

Świetlica Socjoterapeutyczna zaprasza na bezpłatne zajęcia dzieci/młodzież w wieku 6-18 lat (lub do ukończenia szkoły średniej) z rodzin z problemami uzależnienia. Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach od 12 do 18, w soboty w godzinach 9-15.

Adres: ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm