Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2018/2019

P Oddział przed. Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Bib Logopeda

8.45-11.30

1.zaj/religia 1.eduk.wczes 1.eduk.wczes. 1.eduk.wczes 1.j.angiel. 1.j.polski 1.matem.. 1.j.polski 1.historia 1. 1.
2. zajęcia 2.eduk.wczes 2. eduk.wczes. 2. religia 2.inform. 2. j.angiel. 2.j.polski 2.matem. 2.wos 2. 2.
3. zajęcia HS 3.religia 3.eduk.wczes. 3. ed.wczes. 3.j polski 3.inform. 3. j.angiel 3.w-f 3.matemat 3. 3.VII
4. zajęcia MC 4.w-f 4. religia 4. ed.wczes. 4. matemat. 4.matemat. 4.historia 4. j.angiel 4.j.polski 4. 4.II
5. zajęcia 5. ed.wcz.dyr 5.edwczes. dyr 5. ed.wczes. 5.rel/św GS 5rel./śwGS 5.inform. 5.historia 5. j.angiel 5. 5.
6. zaj/j.a5-6 MC AR 6.D HS ŚWIETLICA 6 D z.wyr.

j.polski KK

6.technika 6. religia 6. religia pk 6.w-f 6. 6.
rzk
7.D koło teatr. MK 7.godz.wy. 7.rel pk rz 7. 7.
/rewalid.
8.D zespół wyr. j.polski MK 7-8 8. 8.

W 8.00-13.30
1.zajęcia 1.eduk.wczes. 1.eduk.wczes. 1.ed.wczes. 1. j.polski 1.matem 1.muzyka 1.biologia 1.geograf. 1. 1.x
2. zajęcia 2. eduk.wczes. 2. eduk.wczes. 2.ed.wczes. 2.historia 2.biologia 2. w-f 2. matem. 2. j.polski 2. 2.VI
3. zajęcia HS 3.w-f 3. ed.wczes. 3. j.angiel. 3.technika 3. j.polski 3.przyroda 3.j.niem. 3.fizyka 3.X 3.I
4. zajęcia MC 4.eduk.wczes 4. j.angielski 4.w-f 4. w-f 4.historia 4. matem. 4. j.polski 4.j.niem. 4.X 4.III,IV
5. zajęc/ D AŚ 5.D koł art. AR 5.D z.w.MC 5.D koło art 5.matemat. 5. w-f 5. j.polski 5.geografia 5.matem. 5. 5.x
6. zaj/ j.a5 MC 6.D AR ŚWIETLICA 6.plastyka 6. plastyka 6.historia 6.fizyka 6. w-f 6. 6.III
7.D zespół wyr. j.polski

KK 5-6

7. w-f 7.godz.wy 7. 7.
8.Dzespół wyr.matemat. KN 7-8 8. 8.

Ś 8.00-10.35
1.zaj/religia 1.ed.wczes. 1.ed.wczes. 1.ed.wczes. 1.w-f 1.j.polski 1.przyroda 1.geograf. 1.matem. 1. 1.x
2. zajęcia 2.ed.wczes. 2. ed.wczes. 2.ed.wczes. 2.rel/etyka 2.rel/etyka 2. j.polski 2.matem. 2.w-f 2. 2.VIII
3. zajęcia MC 3.ed.wczes. 3.religia 3.informat. 3.przyroda 3.historia 3. matem. 3.w-f 3.j.polski 3. 3.VII
4. zajęcia HS 4. j.angiel. 4.w-f 4.relig. św GS 4. j.polski 4.matemat. 4.technika 4.chemia 4.j.angiel. 4. 4.
5. zajęcia 5.religia 5.D koło art 5. D z.w.AR 5.matemat. 5. w-f 5. j.angiel. 5.j.polski 5.chemia 5. 5.
6. zajęcia 6.D MC ŚWIETLICA 6.zaj.rewal. 6.godz.wych 6. j.angiel. 6 rel/etyka 6. rel pk rz 6.biologia 6. 6
7. D koło przyr. EN 7. w-f 7.muzyka 7 relig. pk 7. 7.x
rzk/ rew.
8.D koło j.ang. MJ

Cz 8.00-14.25
1.zajęcia 1.ed.wczes. 1.eduk.wczes. 1.ed.wczes. 1. muzyka 1. muzyka 1.w-f 1.historia 1.matem. 1. 1.VI
2. zajęcia 2.ed.wczes. 2. ed.wczes. 2.ed.wczes. 2.j.polski 2.w-f 2.plastyka 2.inform. 2 fizyka 2. 2.V
3. zajęcia MC 3.ed.wczes. 3.j.angielski 3.w-f 3.w-f 3.j.polski 3.matem. 3.j.niem. 3.j.polski 3. x 3.III,IV
4. zajęcia HS 4.informat. 4. w-f 4.j.angiel. 4.j.angiel. 4. matem 4.godz.wy 4. j.polski 4.j.niem 4. 4.II,0
5. zajęcia 5. D św AŚ 5. ed. wczes. 5.ed.wczes 5 matem.D. 5 geograf. 5. j.polski 5.matemat 5. edb 5. 5.x
6. zajęcia 6.D AŚ ŚWIETLICA 6. zaj.rewal. 6.Dz.wyr. HS 6. D KK

k.redak.5-6

6.DKN

zw mat.5-6

6. j.angiel 6. w-f 6. 6.V,III
7. D ET ŚWIETLICA 7. w-f 7.DKN koło mat./zaj.rewal 7. 7.
8.wdż 8. 8.

P Psycholog
1.zajęcia 1.ed.wczes. 1.eduk.wczes. 1.ed.wczes. 1.przyroda 1.w-f 1. j.polski 1.fizyka 1. j.angiel 1. 1. 8.45-11.45
2. zajęcia 2.ed.wczes. 2. ed.wczes. 2.ed.wczes. 2. j.angiel. 2.j.polski 2.w-f 2.chemia 2.matem. 2.x 2. x
3. zajęcia AŚ D 3.w-f 3. informat. 3. ed.wczes. 3.matem 3. j.angiel. 3.j.polski 3. j.polski 3.chemia 3. 3. x
4. zajęcia HS 4. j.angiels 4. ed.wczes. 4. w-f 4. w-f 4.matem. 4. j.angiel. 4.biologia 4.j.polski 4.x 4. x
5. zajęcia MC 5. ed.wczes. 5.w-f 5. D k.cz.AR 5. j.polski 5.godz.wy. 5.matem. 5. j.angiel. 5.historia 5.x 5.
6. zaj./ j.a 6 AR 6.D z.wyr. HS 6.D ŚWIETLICA MC 6.D koło fot.-plast.KK 6. wdż 6. przyroda 6.matem. 6.inform. 6. 6.
7. D EN koło wyr. z przyr. 4-6 7. wdż 7.plastyka 7.DMK koło j.pol. 7. 7.
8. wos 8. 8.